Image of woman on the phone in front of her computer

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

PayU, în calitate de utilizator al website-ului www.payu.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta politică de confidențialitate.

 Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

 PayU își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.payu.ro, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul payu.ro și pentru care PayU are calitatea de autor/proprietar/administrator/utilizator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul www.payu.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

 În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

a. date cu caracter personal-orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal-orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea-păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidența a datelor cu caracter personal-orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, altă decât persoană vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar-orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime-date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip "business contact"-date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip "business contact" nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice-date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

PayU poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.payu.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip "business contact".

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul secure.PayU.ro implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția PayU vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul secure.payu.ro în următoarele scopuri:

 •           facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;

 •           livrării acestora;

 •           efectuării plății online;

 •           asigurării securității tranzacției eCommerce/plății online prin aplicarea de filtre antifraudă.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce din cadrul paginii de plată, prin intermediul Site-ului secure.payu.ro, vă exprimați expres consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către PayU.

În ceea ce privește datele ce ar putea fi colectate cu ocazia navigării pe www.payu.ro, folosim aceste date cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 •           Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

 •           Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.

 •           Pentru a ne ajuta să creăm și să publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.

 •           Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

 

PayU colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat. PayU poate folosi în cadrul Site-urilor cookie-uri. Un cookie este un fișier pe care serverele noastre îl trimit computerului dumneavoastră și pe care computerul dumneavoastră îl trimite înapoi de fiecare dată când accesați o pagină pe Site-ul nostru.

Cookie-urile sunt folosite în următoarele scopuri:

 • Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.

 • Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

Majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-urile. Cu toate acestea, puteți solicita browserului utilizat, prin editarea opțiunilor acestuia, să oprească acceptarea de cookie-uri și să vă avertizeze înainte de a accepta un cookie din site-urile pe care le vizitați. Dacă decideți să nu ne acceptați cookie-urile, veți putea totuși să accesați secțiuni ale Site-ului nostru care sunt disponibile publicului general, dar nu veți putea vizualiza anumite informații și caracteristici de pe Site-ul nostru, concepute pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Site-ul nostru.

În diferite secțiuni din Site se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți să ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail și numele furnizat intră în categoria datelor tip "business contact" iar PayU le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

PayU poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credința în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale PayU și ale site-urilor sale web,  (c) acționarea  circumstanțe de  pentru protejarea siguranței personale  angajaților, utilizatorilor de produse  servicii,   persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați   date cu caracter personal  ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

PayU nu vinde date cu caracter personal către terți.

Utilizarea datelor statistice  datelor anonime

PayU poate folosi datele statistice  datele anonime rezultate   prelucrării  calitatea  de operator  următoarele scopuri:

 •           realizării de analize/rapoarte;

 •           realizării de informări;

 •           publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către PayU.

 

Securitatea datelor colectate

PayU utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru , inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Colectarea datelor cu caracter personal se face utilizând o conexiune SSL criptată, folosindu-se un certificat digital emis de www.thawte.com, o companie Verisign.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția PayU, este periodic analizată din punctul de vedere al securității.

Drepturile cu privire la datele colectate și prelucrate

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în bază condițiilor specificate în legea 677/2001, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 a)         dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal;

 b)         dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau blocarea corespunzătoare a datelor cu caracter personal;

 c)         dreptul de opoziție;

 d)         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate (decizii automate bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, în scopul de a evalua anumite aspecte personale);

 e)         dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, precum și dreptul de a vă adresa instanței de judecată în legătură cu orice încălcare a drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toate aceste drepturi poți fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, adresate societății noastre.

 

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, în afara controlului PayU, website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de PayU.

 

Minori

PayU nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. PayU poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către PayU și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați.

 

Consimțământ expres și neechivoc

Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează fie colectate, stocate, prelucrate  utilizate, sunteți de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității societății.

 

CONSIMȚĂMÂNT

Accept prezentul formular pentru a indica faptul că: 

          () am citit și am înțeles în totalitate cele de mai sus

          () consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal, în conformitate cu cele indicate în prezentul formular

 

Contact

S.C. PayU SA
Clădirea Opera Center 2
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, etaj 6
Sector 5, București, România
Tel: +40 21 303 2066
Fax: +40 21 303 2067
Email: support@payu.ro